Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE ECM Disposable Surgical Mask 2020-03-29 ~ 2025-03-26 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Menstrual Cup ZL202030777776.0 Menstrual Cup APPEARANCE_DESIGN 2021-04-19 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Anytime 4829533 Anytime Beauty & Personal Care>>Hygiene Products>>Feminine Hygiene>>Sanitary Napkin 2009-03-18 ~ 2029-03-19 Đã xác minh
AEIOU 33999849 AEIOU Beauty & Personal Care>>Hygiene Products>>Feminine Hygiene>>Menstrual Cups 2019-06-14 ~ 2029-06-13 Đã xác minh
iCare 12118987 iCare Beauty & Personal Care>>Hygiene Products>>Feminine Hygiene>>Sanitary Napkin,Beauty & Personal Care>>Hygiene Products>>Diapers/Nappies(old) 2015-03-21 ~ 2025-03-20 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này