Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Global Sources
  Ngày tham dự: 2013 .12
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: IN
  Giới thiệu: Welcome to China Sourcing Fair (New Delhi , India) Date Phase: 2013/12/05 - 12/07 Booth No.: 4D29 Venue: India Expo Centre
  Tên triển lãm thương mại: Canton Fair
  Ngày tham dự: 2013 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: 15.02.F30 China Import and Export Fair Complex Guangzhou China
  Tên triển lãm thương mại: Global Sources
  Ngày tham dự: 2013 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: BR
  Giới thiệu: Welcome to China Sourcing Fair (Sao Paulo, Brazil) Date Phase: 2013/09/08 TO 09/10 Booth No.: 1T14 Venue: Imigrantes Exhibition Center
  Tên triển lãm thương mại: Global Sources
  Ngày tham dự: 2013 .6
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Giới thiệu: MIAMI, USA
  Tên triển lãm thương mại: Canton Fair
  Ngày tham dự: 2013 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: 15.02.F27 China Import and Export Fair Complex Guangzhou China
Gửi email cho nhà cung cấp này